+44 20 881 67284

Tüm profesyonel kullanımlarınız için
38.286.793 yüksek kaliteli resim

Genel Çalışma Şartları

MEVCUT BU DOKÜMAN GÖRECELİ OLARAK GENİŞ KAPSAMLIDIR VE İÇİNDE HAKLARINIZ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ İLE İLGİLİ OLAN ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ BARINDIRMAKTADIR. BU KULLANIM ŞARTLARININ (MEVCUT “SÖZLEŞMENİN”) SONUNDA BULUNAN İLGİLİ KONTROL KUTUCUĞUNU AKTİVE EDEREK, BURADA ORTAYA KONULAN GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARINI ONAYLIYORSUNUZ. EVRAKLARINIZ İÇİN BU SÖZLEŞMENİN BİR SURETİNİ ÇIKARMANIZI SİZE TAVSİYE EDİYORUZ.

Mevcut sözleşme, Fotolia.com web sitesini kullanırken fotoğrafların, illüstrasyon (resimli neşriyatların), resimlerin veya başka resimli veya grafik eserlerin (“eserler”) dahil, ama bununla kısıtlı olmadan, Fotolia.com web sitesine yüklenmesini ve web sitesinden indirilmesini, hem webloglara ve forumlara ulaşmayı, hem de Fotolia LLC tarafından Fotolia.com web sitesinde veya üzerinden (Fotolia.com web sitesinin daha önce anılmış olan tüm kullanım şekilleri ve hizmetleri ile beraber, devamında “Web Sitesi” olarak adlandırılan) istenildiği kadar ve tüm hizmetlerin sunulmaya hazır olmasını düzenlemektedir.

1. Web Sitesinin ve Üyeliğin Tarifi

Web Sitesi ayrıca eserlerin yüklenilmesi ve indirilmesi için bir online pazaryerini kullanıma sunmaktadır. Web Sitesi iki kısma ayrılmıştır: herkese açık bir kısım ve hususi bir kısım. Herkese açık olan kısım tüm ziyaretçilerin kullanımına hazır olup, ayrıca Web Sitesi hakkında genel bilgiler, Web Sitesi’nde bulunan eserler için bildirim imkanı, Web Sitesi’nde eserlerin aranabilmesi için bir arama motoru, resmi Fotolia Weblog’unda (“Fotolia blogu”) yorumların bildirimi ve ayarlanması imkanı, şahsi Weblog’larda (“Üyeler blogu”) kendilerini Web Sitesi’nin üyeleri (“üyeler”) olarak kayıt ettiren ve devamında izah edildiği üzere ziyaretçilerin kendilerini üyeler olarak kayıt edebilmelerini sağlayan bir işlem sayesinde ziyaretçilerin yorumlarının bildirimi ve ekleme imkanı, sunmaktadır. Hususi kısım sadece üyelerin girişine açıktır. Hususi kısım üyelere, (herkese açık kısımdaki tüm ulaşılabilir hizmetlere ilaveten) içerik yüklemeye ve indirmeye ilişkin sözleşmeye istinaden, eserlerin Web Sitesi’nde veya Web Sitesi üzerinden yüklenilmesi ve indirilmesini, şahsi üyeler günlüklerinde (bloglarında) materyallerin veya başka içeriklerin ayarlanması imkânını, hem de web sitesindeki hesabınıza (“üyeler hesabı”) ulaşma imkanını sunuyor.

Şayet Fotolia web sitesinde üyelik kaydınızı yaparsanız, net anlaşılır, şahsi bir üye hesabı hazırlanması için lütfen önce bir hazır bulunan kullanıcı adı/giriş (“üye adı”) seçin ve uygun bir kullanıcı parolası/şifre (“üye parolası”) belirleyin. Üyenin Web Sitesi’ne ulaşabilmesi için kayıt esnasında her üye, IP adresi tabanı üzerinden bir standart ülke tahsisi (böylelikle de Fotolia tarafından bu ülke için saptanan lisan ve para birimi tahsisini) belirler. Fotolia kendi takdirine göre bir üyeye standart ülke yerine bir başka ülke bildirme imkanı sunma hakkına sahiptir (ancak bu diğer ülke ile bağlantılı lisan ve para birimi Fotolia tarafından saptanacaktır). Kayıt esnasında bu bilgiler girildikten sonra bu bilgilerin ilerde değiştirilmesi mümkün değildir. Üye bunun ötesinde kendini özel şahıs olarak mı, yoksa bir kuruluş adına veya bir tüzel kişi olarak mı kayıt yaptırdığını belirtmek zorundadır (bu durumda kuruluşun veya tüzel kişinin adının da belirtilmesi gereklidir).

Üyeler bir eseri, üye hesapları üzerinden yükleyebilirler. Bu eser, üye tarafından belirtilmiş olan özel haklar kriterleri, kullanım izni v.b. temel alan İçerik Yükleme Sözleşmesi’ne tabidir. Üye, bunun haricinde, tanıtıcı kelimeler (“anahtar kelimeler”) ve eserin tarifini girerek, eserin kategorize edilmesini ve Web Sitesi’nin arama motoru ile tespit edilebilmesini sağlar. İndirme yapan üyelere temin edilen münhasır olmayan alt lisanslar için uygulanabilir lisans ücretleri Web Sitesi’nin [Genel Fiyat- ve Ödeme Şartları’na] bağlıdır. İndirme yapan üyelere temin edilen münhasır olan alt lisanslar için lisans ücretleri üye tarafından saptanır. Bunun ötesinde Fotolia kendi takdirine göre ürünlerin yüklenmesine kısıtlamalar belirleyebilir.

Üyeler bir eseri üye hesaplarına indirebilirler. Bu eser, üye tarafından belirtilmiş olan kriterleri temel alan ve de eseri yüklemiş olan üyenin belirttiği kriterlerinin esas olduğu, İçerik İndirme Sözleşmesi’ne tabidir. Bir üye, ancak gerekli olan “Credit” (müteakip şekilde belirtildiği gibi) sayısı ile Web Sitesi’nde ödeme yaparsa ve bu eser için uygun olan İçerik İndirme Sözleşmesi’ni ve öngörülen kullanımı onaylarsa, sadece o zaman bir eseri belli bir amaç için kullanabilir.

2. Genel Hükümler ve Anlaşmalar

Web Sitesi’nin kullanımı ile bu sözleşmenin Genel Çalışma Şartları’nı onaylıyorsunuz ve bu şartlara bağlı olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu sözleşmenin Genel Çalışma Şartları’nı onaylamıyorsanız, Web Sitesi’nin hiçbir kısmını kullanmayınız veya bunlara ulaşmayınız ve bu Web Sitesi’nde sunulmaya hazır olan hizmetleri kullanmayınız.

Fotolia bu sözleşmenin Genel Çalışma Şartları’nı her zaman, tümüyle veya kısmen değiştirme hakkını kendinde saklı tutar ve bu değişiklikler üyelerin bununla ilgili olarak bilgilendirilmelerinden ve Web Sitesi’nde açıklandıktan hemen sonra geçerlilik kazanır. Bu bilgilendirmenin alınmasından ve bu tür değişikliklerin geçerlilik kazanmasından sonra Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmeniz ile bu sözleşmenin değiştirilmiş Genel Çalışma Şartları’nı onaylayıp kabul ediyorsunuz. Bu sözleşmenin değiştirilmiş Genel Çalışma Şartları’nı onaylamıyor iseniz, Web Sitesi’nin kullanımını yahut Web Sitesi’ne ulaşmayı durdurunuz.

Herhangi bir zamanda Genel Çalışma Şartları’nı kabul etmeyi sürdürmek istemiyorsanız, bunun nedeni Fotolia tarafından yapılan bir değişiklık olsa da olmasa da, Web Sitesi’nin kullanımını durdurunuz.

Web Sitesi’nde sunulmaya hazır olan hizmetler sadece şahısların ve firmaların kullanımına hazır olup, yalnızca mevcut geçerli hukuka göre hukuken bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapma izni olanlar tarafından kullanabilirler. Buraya kadar belirtilenlere dokunmadan, Web Sitesi’nin hizmetleri reşit olmayanların (yani 18 yaşından küçük şahıslar) kullanımına açık değildir, ancak bunlar bir velinin veya vasinin denetimi altında olmaları ve bu veli veya vasinin Web Sitesi’nin kullanımında sorumluluğu kabul ettiğini açıklaması durumunda buna izin verilir. Web Sitesi’ndeki üye hesabınız satılamaz ve başka suretle başka bir şahsa veya tüzel kişiliğe devredilemez. Web Sitesi’ni bir tüzel kişilik adına kullanıyor iseniz, bu tüzel kişiliği mevcut sözleşmeye bağlama izninizin olduğunu garanti edip, teminat altına almak zorundasınız.

3. Eserlerin Kullanımı

Eserleri sadece bu sözleşmenin Genel Çalışma Şartları’na göre veya İçerik Yükleme ve İndirme Sözleşmesi’ne uygun olarak Web Sitesi’ne yükleyebilirsiniz yahut buradan indirebilirsiniz. Temelinde Web Sitesi’nde görülen eserlerin olduğu, türetilmiş eserleri kullanma, yayınlama, gösterim veya yaratma yetkiniz, İçerik İndirme Sözleşmesi yapmadıysanız ve bu sadece uygun olan İçerik İndirme Sözleşmesi’nin Şartlarına göre özellikle izin verilen kullanımın çerçevesinde ise, yoktur.

Herhangi bir eser için mülkiyet haklarının devredilemez olduğunu ve bu Web Sitesi’nde veya bu Web Sitesi üzerinden eserlerin hiçbir şekilde satışının yapılmayacağını onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Sadece, İçerik İndirme Sözleşmesi’nde bulunan ve özellikle belirtilmiş olan, Web Sitesi’nde veya Web Sitesi üzerindeki alt lisans hakları verilmektedir. Eserlerdeki tüm mülkiyet haklarının Fotolia veya lisans sahipleri tarafından kendilerinde bulundurulduğunu ve bu eserlerin telif hakları, marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının, Fotolia veya lisans sahipleri tarafından kapsanıp korunduğunu onaylayıp, kabul ediyorsunuz.

4. Kısıtlamalar

Web Sitesi’ni bu sözleşme çerçevesince izin verilmeyen bir şekilde veya hukuk kurallarını, yönetmelikleri veya kanunların yargısal kararlarını çiğneyen bir şekilde kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Telif hakları, markalar veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından kapsanan veya korunan eserleri veya içerikleri şayet bu hakların sahibi değilseniz veya gerekli olan bütün muvafakatnamelere sahip değilseniz, Web Sitesi’ne eklemeye veya Web Sitesi üzerinden aktarmaya yetkiniz yoktur. Fotolia kendi web sitesinde hiçbir şekilde telif hakkını ihlal edici faaliyetleri ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermemektedir ve Fotolia bir eser başkasının fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse gerektiği gibi ilgili tüm eserleri siler. Fotolia, içerikleri kesin hukuki güvence altında olmayan eserleri önceden haber vermeden silme hakkını kendinde saklı tutar. Eğer kullanıcı ihlallerini tekrar edecek olursa (tekrar ihlal edici olursa) Fotolia bu kullanıcının Fotolia websitesine girişini engelleyip son verecektir. İhlal edici faaliyelteri ile ilgili iki kereden fazla bilgilendirilen ya da kullanıcı sunuşunu web sitesinden iki kereden fazla silen bir kullanıcı ’Tekrar ihlal edici’ olarak nitelendirilir.

Hakaret içeren ya da iftira niteliğinde olan veya başka bir şekilde karalayıcı, müstehcen ya da yakışıksız/edepsiz şeyler içeren eserleri ya da başka malzemeleri web sitesine yüklememeli, koymamalı/yerleştirmemeli ve web sitesini bu tür şeyleri aktarmak için kullanmamalısınız.

Eserlerde veya başka materyallerde veya içeriklerinde virüsler, solucanlar, Truva atları bulunan veya kötü niyetli, yıkıcı ve/veya zararlı fonksiyonlar içeren başka kodları Web Sitesi’ne eklemeye veya Web Sitesi üzerinden aktarmanıza müsaade edilmemektedir. Fotolia tarafından size kesin olarak Web Sitesi’nde veya Web Sitesi üzerinden sağlanmamış olan her türlü Web Sitesi ile bağlantılı donanım- veya yazılım sistemlerine veya iletişim ağlarına yetkilendirilmemiş bir ulaşımınız veya hizmetlerden faydalanmanız veya bilgileri görüntülemeniz yasaktır. Kendinize başka bir şahsın veya tüzel kişiliğin üye hesabına yetkilendirilmemiş bir ulaşım sağlamanız veya Web Sitesi’nin başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılmasını farklı bir şekilde rahatsız etmeniz yasaktır. Web Sitesi’nin kullanımında ve buna dâhil olarak, ama bununla kısıtlı olmadan, bir eserin kökeni veya kaynağı hakkında beyan veya başka yüklenmiş materyaller veya içerikler veya üye hesabınız için hazırlamış olduğunuz kimlik bilgileriniz hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler (örneğin yanlış veya yanıltıcı isimler, E-Posta adresleri veya URL’lerin beyanı) vermeniz yasaktır.

Web sitesini hileli bir şekilde veya kullanım amacı dışında kullanamazsınız. Yukarıdaki hükmün genel niteliğini sınırlamaksızın örnek vermek gerekirse eserleri belirtilen bir katılımcının sıralamasını suni olarak artırmak veya katılımcılara ödemelerin yapılmasını suni olarak başlatmak amacıyla indirmeyeceksiniz. Bir katılımcı veya katılımcı adına başka bir kimse söz konusu katılımcının yüklediği eserleri indiremez.

5. Hukuka Aykırılığın İhbar Edilmesi

Bir eserin telif sahibi olarak veya bir telif hakkının yöneticisi olarak bir veya birden çok eserin veya bunların içeriğinin hukuka uygunluğunu, Fotolia Web Sayfası’nda Telif Haklarını Koruma Kanunu doğrultusunda kendi haklarınızın veya üçüncü şahısların haklarının kısıtlandığından veya ihlal edildiğinden şüphelendiğinizden dolayı sorgularsanız, bize bunu bildirme imkânına sahipsiniz. Bu konu ile ilgili olarak bize lütfen Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’na (“DMCA”) uygun olan, 17 U.S.C. § 512 (c)(3) uyarınca, aşağıda belirtilen detayları içeren bir form gönderiniz:

 1. Söz konusu eserin sahibinin veya telif hakkı yöneticisinin gerçek imzası veyahut geçerli bir elektronik imzası;
 2. Sizi açık bir şekilde telif hakkının sahibi veya yöneticisi olarak belirleyen bir kanıt veya çok sayıda telif hakkı ihlali (örneğin web sitesi) olması hakkında şüpheniz varsa, söz konusu eserlerin bir listesi;
 3. Telif hakkınızın hangi şekilde ihlal edildiğinin bir tarifi ve de söz konusu resim malzemesinin yerinin Fotolia tarafından tespit edilmesi için bir izin belgesi ve buna katkıda bulunacak malumat
 4. Fotolia’ya sizinle irtibata geçmeyi sağlayacak bir muvafakatname (ikametgâh/posta adresi bildirilerek, telefon numaranız ve de varsa bir elektronik posta kutusu içeren);
 5. Tarafınızdan gösterilen eserlerin kullanımının, telif hakkı sahibi veyahut telif hakkı yöneticisi tarafından yetkilendirilmemiş olduğuna dair, varsayımınızda emin olduğunuza dair bir açıklama;
 6. Sizin, telif hakkı sahibi tarafından kendisi adına veyahut görevlendirmesi ile hareket etmeniz için yetkilendirildiğinize ve tarafınızdan yapılan tüm beyanların doğru olduğuna dair yeminli bir beyan.

Üstte içeriği belirtilen formu lütfen şu adrese gönderiniz: Copyright Agent, Fotolia LLC, 41 East 11th Street, 11th Floor, New York, NY 10003; E-Posta: copyright@fotolia.com; Faks: +1-(0)212-658-9082. Sadece 5. de tarif edilen bilgileri içeren bildiriler işleme konulacaktır. 5. de istenilen bilgilerin eksik veyahut hiç olmaması durumunda, bildiriminiz işleme konulmayacaktır. Sayfanın uygulanması ve içerikleri hakkında 5. de anılan durumla ilgili olmayan her türlü soruları Destek Ekibimize yöneltebilirsiniz: (+90) 0850 408 56 36.

6. Web Sitesinin İdaresi ve İşletmesi

Fotolia’nın, Web Sitesi’ne yüklenen veya buna eklenen eserlerin veya başka malzemelerin veya içeriklerin denetimi ile yükümlü olmadığını ve böylece bu eserler veya içerikler için sorumluluk üstlenmediğini, onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Fotolia, Web Sitesi’ne yüklenilmiş veya eklenmiş olan herhangi bir eseri veya başka malzemeleri veya içerikleri kabul etme veya reddetme, çıkarma, kaydırma veya üzerinde çalışma hakkını, kendinde saklı tutar. Eserleri veya başka malzemeleri veya içerikleri Web Sitesi’ne yüklerseniz veya yerleştirirseniz veya eserler veya başka malzemeler veya içerikler üye adınız üzerinden veya başka bir şekilde üye hesabınız üzerinden Web Sitesi’ne yüklenirse veya eklenirse bu eserler veya başka malzemeler veya içerikler için siz tümüyle sorumlu tutulursunuz.

Hiperlink sayesinde veya başka bir şekilde Web Sitesi tarafından başka web sitelerindeki materyallere ve içeriklere Web Sitesi’ndeki ağ girişlerine, ağ girişlerindeki veya forumlardaki yorumlara müdahale de bulunabilir olmasından Fotolia’nın sorumluluk üstlenmediğini onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Hiperlink sayesinde veya başka bir şekilde yönlendirildiğiniz web sitelerindeki materyaller ve içerikler için Fotolia’nın sorumlu tutulamayacağını onaylayıp, kabul ediyorsunuz.

Web Sitesi’nde kullanıma tahsis edilen hizmetlerin her hangi birini veya tümünü her zaman değiştirme veya durdurma hakkını Fotolia kendinde saklı tutar. Fotolia, Web Sitesi’ni veya Web Sitesi’nin belli bazı kısımlarını veya alınan hizmetleri sizin için hazır tutmakla veya hazır tutmaya devam etmekle (tahsis edilememe durumu Fotolia tarafından bilinçli olarak yapılmış olsa bile, bundan bağımsız olarak), yükümlü olmadığını onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Fotolia, üye hesabınızı her zaman kapatma veya üyeliğinizi, üyelik adınız ve üyelik parolanız dâhil olmak üzere, feshetme hakkını, bunlarla kısıtlı olmadan, kendinde saklı tutar.

Fotolia’nın hakkınızda şahsi ve belli ilave bilgileri „Cookies“ (bir tür tanımlama dosyası) şeklinde bilgisayarınıza depolayabileceğini onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Bu Cookies’lerin kullanımı sadece Web Sitesi’nin işletmesi ile bağlantılı olarak gerçekleşecektir. Bu Cookie-Kullanımının bilgisayarınızda devre dışı bırakılması veya kısıtlanması sonucunda bu devre dışı bırakma veya kısıtlanmadan dolayı, Web Sitesi’nin kullanım ve fonksiyonelliğinin olumsuz etkilenebileceğini onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Fotolia’nın hakkınızdaki şahsi bilgileri ABD içinde ve dışında kendi bilgisayarlarına depolayabileceğini onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Fotolia bu şahsi bilgileri sadece Web Sitesi’nin işletmesi ile bağlantılı olarak kullanmaktadır ve bu bilgileri, yasal yönetmelikler bir açığa çıkarmayı gerekli kılmadığı sürece, gizli tutmaktadır.

7. Creditler ve Ödemeler

Web Sitesi’nde işlemler, eserlerin indirilmesi ve içerik yükleyen bir üyenin eserinin indirilmesi halinde kendisine ödenecek bedel dahil olmak üzere Web Sitesi-Creditler’i (“Creditler”) kullanımı altında Genel Fiyat- ve Ödeme Şartları’na göre ve bu işlemlerle bağlantılı olarak Fotolia’nın borçlu olduğu meblağlarla bağımlı olarak halledilecektir. Bir eser indirdiğinizde, buna tekabül eden sayıda Credit, üye hesabınızdan düşülecektir. Bir üye sizin tarafınızdan yüklenen eserlerden birini indirirse buna tekabül eden sayıda Credit, indiren üye tarafından geçerli bir ödeme kanıtı Fotolia’nın eline geçtiğinde, üye hesabınıza alacak olarak kaydedilecektir. Eğer bir dolandırıcılık denemesi ile veya indiren üyenin Fotolia Web Sitesi’nin normal işleyişinden ayrılan her türlü başka davranışı yüzünden, ödeme yapılması reddedildi ise, alacak kaydedilen Creditler önceden haber vermeksizin iptal edilebilir ve tekrar hesabınızdan düşülebilir. İki tür Credit mevcuttur: „Standart-Creditler“ ve „Promosyon-Creditler“.

Standart-Creditler’i sadece kredi kartı ile veya müşteri kartı, online-ödeme hesabı, banka havalesi veya Fotolia tarafından kabul gören başka ödeme şekilleri ile satın alabilirsiniz veya bunları eserleriniz başka üyeler tarafından indirildiğinde elde edebilirsiniz. Standart-Creditler’i kredi kartı ile veya müşteri kartı veya online-ödeme hesabı üzerinden satın alırsanız, sizin kart sahibi veya hesap sahibi olduğunuzu ve belirtilmiş olan ödeme bilgilerinin doğru olduğunu garanti edersiniz ve Fotolia’ya belirtilen kredi- veya müşteri kartını veya online-ödeme hesabını toplam fatura meblağı kadar, olası binen vergiler dâhil olmak üzere, borçlandırma yetkisi verirsiniz. Ancak ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak ya da Fotolia tarafından kararlaştırılacak başka buna benzer parametreler koşuluyla, böyle bir miktarın bir kısmı ya da tümü tarafınızdan Fotolia'nın alt kuruluşu olan Fotolia Netherlands Cooperatief U.A.'ya ödenmesi gerekli olabilir. Satın alınan Creditler geri ödenmez. Sadece görsel satışları üzerinden veya Ortaklık Programı çerçevesinde kazanılan Creditler çevrilebilir. Standart-Creditler, sadece üye hesabınızın oluşturulması için Web Sitesi kaydında belirtmiş olduğunuz para birimi üzerinden ödenebilir. Fotolia zaman zaman size teklif edilen Promosyon-Creditler’i kullandırma hakkını kendinde saklı tutar. Promosyon-Creditler’i, önceki belirtilene dokunmadan, nakit olarak ödenemez ve Promosyon-Creditler’ini sadece Web Sitesi’ndeki işlemler için kullanabilirsiniz.

Hesabınıza hem Standart-Creditler hem de Promosyon-Creditler alacak kaydedildi ise, hesabınızdan bir ödemede, eşit iki dilim olarak Standart-Creditler ve Promosyon-Creditler borçlandırılır (yani toplam meblağın bir yarısı Standart-Creditler’den düşülür, diğer yarısı ise Promosyon-Creditler’den). Standart-Creditler’in sayısı, ödenecek toplam meblağın yarısı için yeterli değilse, Standart-Creditler’in hepsi düşülecektir ve kalan meblağ farkı Promosyon-Creditler’inden tahsil edilecektir (Promosyon-Creditler’i şeklinde önceden içerde tutulmuş olan toplam meblağın yarısına ilaveten). Promosyon-Creditler’in sayısı, ödenecek toplam meblağın yarısı için yeterli değilse, Promosyon-Creditler’in hepsi düşülecek ve kalan meblağ farkı Standart-Creditler’inden tahsil edilecektir (Standart-Creditler’in şeklinde hâlihazırda içerde tutulmuş olan toplam meblağın yarısına ilaveten).

8. Üye Hesabı

Fotolia tarafından size tahsis edilmiş olan üye adını, Fotolia tarafından hazırlanan üye hesabını ve de üye adınız ve üye hesabınız ile kullanım için tarafınızdan seçilen ve Fotolia tarafından onaylanan üye şifresini gizli tutacağınızı onaylayıp, kabul ediyorsunuz. Üye adınız, üye hesabınız ve üye şifreniz sadece sizin şahsınıza belirlenmiştir ve başka bir şahısa veya tüzel kişilik için ulaşılır kılınamaz veya bunlara verilemez.

Üye adınız, üye hesabınız ve bunlara ait şifrenizin kullanımından tek başınıza sorumlu olduğunuzu ve üye hesabınızın, üye adınızın ve üye şifrenizin kullanılmış olmasının, Fotolia tarafından sizin Web Sitesi’ni kullandığınıza dair kesin kanıt olarak görülebileceğini onaylayıp, kabul ediyorsunuz.

9. Teminatlar ve Garantiler

Daha yukarda verilmiş olan açıklamalar ve garantilere ilaveten hem Fotolia, hem de siz bu sözleşmeyi yapmaya yetkili olduğunuzu teminat altına alıp, garanti ediyorsunuz.

10. Tazminat

(beraber olarak, ‘tazminat alma hakkı olanlar’) bütün talepler, masraflar (avukatlık ücretleri dâhil) bakımından veya bu sözleşmenin, tarafınızın her hangi bir açıklaması, garantileri veya yükümlülükleri yüzünden ihlali sebebi ve Web Sitesi’nin her türlü kullanımından (üye hesabınız veya üye adınız üzerinden, tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın) kaynaklanan, diğer sorumlulukları tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar ettirmemeyi, kasıtlı ya da kasıtsız fikri mülkiyet haklarının ihlali sebebi ile her türlü talepler veya davalar, şerefine leke sürme, iftira veya diğer hakaretler, kişinin mahremiyet hakkının ihlali, kendi resim hakkının ihlali veya “yanıltıcı tasvir” yüzünden veya çirkinleştirmek, distorsiyon veya eserlerin veya başka materyallerin veya içeriklerin kısmen değiştirilmesi de dahil olarak, ama bunlarla kısıtlı kalmadan, kabul ediyorsunuz. Sizin üzerinizden tazmin edilmesi gerekli olan her türlü taleplere, davalara veya ihtilaflara karşılık verilmesini kendi seçeceği bir avukat ile kontrol etme yetkisi Fotolia’nın kendi takdirindedir. Bu tür taleplere, davalara veya ihtilaflara karşılık verilmesinde Fotolia ile geniş kapsamlı beraber çalışma yükümlülüğü size aittir.

11. Sorumluluk Kısıtlamaları ve Sorumluluktan muafiyet

Ne Fotolia, ne de onun şubelerinin ve de şimdiki yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerinin ve (alt) lisans alanlarının, (esas itibarı ile sizinle bir olmayan) Web Sitesi’nin kullanımından türeyen herhangi bir doğrudan, tesadüfen, doğrudan olmayan veya sonuç zararlarından, bu tarafların böyle zararlar hakkında veya bunların oluşma ihtimali hakkında ikaz edilmiş olsalar bile, sorumlu olmadıklarını, kabul ediyorsunuz.

BU SÖZLEŞMEDEKİ KESİN OLAN KARARLAŞTIRMALAR MUAF OLARAK, DİLE GETİRİLMEMİŞ PAZAR YAYGINLIĞI VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN ELVERİŞLİ OLMASI DÂHİL OLMAK ÜZERE, TARAFLAR HERHANGİ, KESİN VEYA DİLE GETİRİLMEMİŞ TEMİNATLAR VEYA GARANTİLER VERMEMEKTEDİR. AÇIKLAMA OLARAK: BU SÖZLEŞMEDEKİ ÖNCEKİ BELİRTİLENLERE HALEL GELMEMEK ÜZERE, FOTOLİA HERHANGİ, KESİN VEYA DİLE GETİRİLMEMİŞ TEMİNATLAR VEYA GARANTİLER VERMEMEKTEDİR. BU DİLE GETİRİLMEMİŞ GARANTİLER WEB SİTESİ WWW.FOTOLIA.COM BAKIMINDAN VEYA WWW.FOTOLIA.COM WEB SİTESİNDE KULLANIMA HAZIR TUTULAN HİZMETLERİN VEYA HERHANGİ ESERLERİN VEYA BAŞKA MATERYALLERİN VEYA İÇERİKLERİN WEB SİTESİ WWW.FOTOLIA.COM ADRESİNDE KULLANIMA HAZIR TUTULMALARI DAHİL OLMAK ÜZERE, VERİLMEMEKTEDİR. BUNA, DİLE GETİRİLMEMİŞ PAZAR YAYGINLIĞI VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN ELVERİŞLİ OLMASI, TELİF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MARKA VEYA BAŞKA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VEYA KULLANIMA HAZIR TUTULAN HİZMETLERİN VEYA BAŞKA MATERYALLERİN VEYA İÇERİKLERİN VİRÜS İÇERMEMELERİ, SOLUCANLAR, TRUVA ATLARI VEYA BAŞKA KÖTÜ NİYETLİ, YIKICI VE/VEYA ZARARLI FONKSİYONLAR İÇEREN KODLAR, DAHİLDİR.

Fotolia, Web Sitesi’ne yüklenen veya eklenen herhangi bir eser veya başka materyaller veya içerikler için hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmez ve bir üyenin bir forum üzerinden veya bir ağ girişinde yorum olarak Web Sitesi’ne materyaller ve içerikler yüklemesi veya eklemesi da buna dahil ama bununla kısıtlı değildir.

12. Bu Sözleşmenin Geçerliliği ve Sona Erdirilmesi

Bu sözleşme, buradaki bölüm 12’ye göre sona erdirilmez ise, sınırsız sürelidir. Sözleşme, Fotolia’nın kendi takdirine göre her zaman, herhangi açıklamaların, garantilerin veya yükümlülüklerin tarafınızdan bu sözleşmeye göre bir ihlali sebebi ile veya Web Sitesi’nin kullanımı bakımından etkin olunmaz ise, sona erdirilir. Üye hesabınız üzerinden Web Sitesi’ne başvurarak, sözleşmenin sona erdirilmesi için talebinizi Fotolia’ya ileterek, bu sözleşmeyi her zaman sona erdirebilirsiniz. Fotolia tarafından sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, Fotolia sizi sözleşmenin sona erdirildiğine dair bilgilendirmek ile yükümlüdür. Fotolia, üyeliğinizi her zaman feshetme hakkını kendinde saklı tutar ve üye adınızın ve üye parolanızın devre dışı bırakılması da buna dahil ama bununla kısıtlı değildir.

13. Sona Erdirmenin Etkisi

Sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda:

 1. üye hesabınız silinecektir, üye adınız ve üye parolanız devre dışı bırakılacaktır.
 2. tarafınızdan yüklenen tüm eserler Web Sitesi’nden çıkarılacaktır; bu çalışmanın içişleri için arşivlenmesi ve Fotolia tarafından referans için kullanılmasının dışında geçerlidir.
 3. tüm Standart-Creditler size, olası transfer ücretleri çıkarıldıktan sonra [Genel Fiyat ve Ödeme Şartları]’na göre Fotolia tarafından geri ödenecektir.
 4. Sunulan bütün Creditler’deki her türlü haklar ve talepler düşecektir.

Bu sözleşmenin sona erdirilmesi, sizi sözleşme şartından önce oluşmuş olası ödeme yükümlülüklerinden veya açıkça sona erdirilmemiş başka sözleşmelerdeki, örneğin içeriklerin yüklenmesi veya indirilmesi hakkında bir sözleşmede bulunan görevlerden ibra etmez. 8, 10, 11, 13 ve 15 numaralı bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin sona erdirilmesinden sonra da geçerli olmaya devam edeceklerdir.

14.A Kapama

Fotolia, üye hesabınızı kendi takdirine göre her zaman ve belirsiz bir süre için dondurma hakkını kendinde saklı tutar. Bir dondurma durumunda ve süresince Fotolia üye hesabınızı Web Sitesi’ne eserler yükleme imkânınız olmayacak şekilde donduracaktır. Üye adınızı ve üye parolanızı kullanarak üye hesabınıza ulaşmaya devam edebilirsiniz, eserler indirebilirsiniz, Fotolia Blogu’na kayıt düşebilirsiniz ve başka üyelerin üye bloglarında duyuru yapabilir bunlara ekleyebilir ve materyalleri veya başka içerikleri kendi şahsi üye blogunuza ekleyebilirsiniz. Açıklama olarak: Fotolia, üye hesabınız dondurulmadan önceki yüklenmiş olan eserleri çıkarmıyor ve bu eserler indirilmeye hazır tutulmaya devam ediliyor.

14.B Standartlar

Fotolia’da, ilgili, geçerli ilke ve standartların uygulanması ve doğru yorumlanması aracılığıyla fotografik görüntülerin kullanımında yüksek standartlar elde etmek ve bunları korumak hususunda üyelerimizi eğitmek için çaba sarf ediyoruz. İşbu bölüm 14B’nin amacı, Fotolia’nın, iş uygulamalarında, özellikle de çocuk hakları üzerinde yoğunlaşarak, insan haklarına ilişkin üyelerden beklentilerini ana hatlarıyla belirtmektir. İşbu Bölüm 14B, bu Anlaşma’daki hükümler de dahil olmak üzere üyelerimizi bağlayan diğer tüm poliçe ve anlaşmalara ek olma niteliği taşımaktadır ve hiçbirini ihlal etmemektedir.

Fotolia'ya eserleriyle katılımda bulunan sanatçılar, en yüksek standartların yerine getirildiğini garanti etmekten sorumludur. Bundan dolayı Fotolia'ya yüklenmek istenen bir fotoğrafı göndermeden önce, yüklenmek istenen eserin içinde yaşı tutmayan herhangi bir model yer alıyorsa, Fotolia, fotoğrafçı tarafından bu yaşı tutmayan modelin/modellerin ebeveyni ya da vasisi tarafından imzalanmış bir model izin belgesi formunun sağlanmasını talep etmektedir.

Fotolia'nın, çocukların uygunsuz görüntüleriyle ilgili sıfır tolerans politikası vardır. Yüklenen ve indirilen görsellerin bir pazaryeri rolünde işleyen Fotolia, eğer herhangi bir çocuğun uygunsuz görüntülerinin farkına varırsa, aşağıda sıralanan eylemlerin birini ya da birden fazlasını gerçekleştirecektir (uygun gördüğü başka eylemlerin yanısıra):

 • Uygun olan kolluk kuvvetlerine ihbar edilecek ve uyarılacaktır
 • İlgili görsellerin hepsi Fotolia'nın tüm görsel kitaplıklarından ve sunucularından kaldırılacaktır
 • Bu tür görselleri gönderen ve kullananların hesapları bloke edilecek ya da silinecektir

Bu çabalarını desteklemek için Fotolia bir mekanizma kurdu ve koruyor. Bu mekanizma sayesinde, Fotolia hizmetlerinin kullanıcıları, çocukların uygunsuz görüntüleri dahil olmak üzere sorun teşkil eden herhangi bir görseli Fotolia ekibine ihbar edebilir. Görüşünüzü ya da bu tür bir görseli Fotolia'ya ihbar etmek için report_abuse@fotolia.com isimli e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz.

15. Değişik

Bu sözleşme, hukuki prensiplerin olası ihtilaflar ile münasebeti göz ardı edilerek New York Eyaleti’nin kanunlarına göre yorumlanmaktadır. Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü doğrudan veya dolaylı hukuki adımlar, davalar veya duruşmalar New York Federal Eyaleti’nin bu tür davalarda yetkisi olan ve sizin ve Fotolia’nın yetkili mahkeme olarak kabul ettiğiniz bir mahkemesine götürülmek zorundadır. Siz ve Fotolia eksik yetkililik hukuku veya uygun olmayan yetkili mahkemeden dolayı bir hukuksal talepten vazgeçiyorsunuz.

Fotolia ve sizin aranızda bu sözleşmenin çerçevesince bağımsız sözleşme ortakları ilişkisi bulunmaktadır. Açıklama olarak: taraflar ne bir ortak girişim işletiyorlar, ne de hissedar, görevlendiren ve acenteci veya işveren ve çalışan. Tarafların hiç biri diğer tarafı herhangi bir şekilde bağlayamaz veya yükümlü kılamaz. Kullanım ve dağıtım ile bağlantılı bütün vergilerin ve kesintilerin ve de Katma Değer- ve benzeri vergilerin sizin Web Sitesi’ni kullanmanız ile alakalı olarak bir hükümet dairesi tarafından tahsile konulduğunda, tarafınızdan karşılanacağını kabul ediyorsunuz.

Bu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yetkinin, hakların veya yasal yolların Fotolia tarafından uygulanmaktan vazgeçilmesi ve Fotolia tarafından bu yetkilerin, hakların veya yasal yolların uygulanmasında geciktirme olmaması, başka veya bundan sonraki yetkilerin, hakların veya yasal yolların uygulanmasını engellemez. Fotolia, bu sözleşme çerçevesince kendisinin herhangi veya bütün haklarını veya görevlerini bir hukuki halefe devretme hakkını kendinde saklı tutar. Sizin mevcut sözleşmeden kaynaklanan haklarınızı ve görevlerinizi bir hukuki halefe devretme yetkiniz yoktur.

Sözleşme, Fotolia ve sizin yararınıza olmalıdır ve bütün hukuki halefler için bağlayıcıdır. Bu sözleşmede ortaya konulan veya bu sözleşmeden büyüyen hakların, hukuki yolların, görevlerin veya tazminat taleplerinin hiçbiri, açıkça veya dile getirilmeden, herhangi bir şahıs veya bir tüzel kişilik için (Fotolia ve sizin haricinizde) veya her bir hukuki halefe devredilmesi için öngörülmemiştir.

Bağlam (içerik) özellikle buna dikkat çekmiyorsa, tekil çoğulu da (ve tersi) ve erkek, dişi ve nötr terimi kapsar (daha iyi okunabilmesi nedeniyle, beher seferinde terimin dişi ve erkek tanımlanması şeklinden feragat edilmiştir. Nötr veya erkek tanımlanması kullanıldığı yerlerde, aynı zamanda kadın ve erkek kişiler kastedilmektedir). Bu Genel Çalışma Şartları hükümlerinden biri veya birçoğu etkisiz veya geçersiz veya hukuken yürütülemez ise, bundan diğer hükümler etkilenmez. Bu sözleşmedeki altları çizilen başlıklar sadece daha rahat kodlamaya hizmet ederler ve hiçbir şekilde bu sözleşmenin anlamına veya yorumuna etki etmezler.


Son güncelleme: 11/04/2014